Så ser reglerna ut om bildäck på sommaren och vintern

Det finns en hel del regler kring vilka bildäck du får använda beroende på vilken årstid det är. I Sverige är det lagreglerat när du måste använda vinterdäck och när du får använda dubbdäck. Reglerna är inte bara viktiga att förhålla sig till för att undvika böter eller andra straffrättsliga sanktioner, utan är också helt avgörande för en god trafiksäkerhet i hela landet. Här klargör vi vilka regler du behöver hålla koll på.

Krav på vinterdäck mellan december och mars

Trafikförordningen innehåller en hel del detaljerade regler som du som bilist måste följa.

En sådan regel är att man under en viss tidsperiod behöver ha vinterdäck på bilen om det råder vinterväglag, närmare bestämt mellan den 1 december och 31 mars varje år. Det är ytterst polisen som avgör om det råder vinterväglag eller inte. Om du ska köra din bil på allmän väg under den här perioden måste din bil ha vinterdäck eller ett däck av likvärdig kvalitet. Lagen innehåller dock ett undantag för den som kör den kortaste möjliga sträckan för att besiktiga en bil eller om fordonet ska repareras eller bogseras. Bilar som är äldre än trettio år gamla omfattas dock inte av kravet på vinterdäck.  Det finns inget undantag för utländska bilar. Då gäller samma regler som för svenska bilar.

Vinterdäcken måste uppfylla en viss lägsta standard

Det räcker inte med att du har vinterdäck på bilen under december-mars. Vinterdäcken behöver uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen för att vara godkända. För vanliga personbilar behöver däckens mönsterdjup vara minst tre millimeter. Om bilen väger mer än 3,5 ton så behöver mönsterdjupet vara minst fem millimeter, men det är ingen bestämmelse som brukar vara aktuell för en vanlig personbil.

I vissa städer finns förbud mot dubbdäck

En del kommuner i Sverige har beslutat om förbud mot att framföra bilar med dubbdäck på vissa gator. Varje kommun beslutar själv om detta i sina lokala trafikföreskrifter och det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella skyltar om att dubbdäck är förbjudet. Stockholm Stad är ett exempel på en kommun som har beslutat om dubbdäcksförbud. I Stockholm Stad får du inte ha dubbdäck om du ska köra på Kungsgatan, Fleminggatan eller Hornsgatan, men dessa beslut kan ändras med kort varsel och du ska därför vara noggrann med att dubbelkolla vilka regler som gäller i just den staden du ska köra.

Krav på sommardäck

Det finns även krav att förhålla sig till när det gäller sommardäck. När det inte råder vinterväglag, råder det sommarväglag. När det råder sommarväglag är det inte lika hårda krav på mönsterdjup, som det är vid vinterväglag. Då gäller kravet på 1,6 millimeters mönsterdjup på däcken, även om rekommendationen ur trafiksäkerhetssynpunkt är att däcken ska ha ett mönsterdjup på minst tre millimeter. Många bilister frågar sig när man kan byta till sommardäck. Rent formellt sett går det att köra med sommardäck så länge det inte råder vinterväglag, men för att vara säker bör man inte byta till sommardäck innan den 31 mars, då lagen om vinterdäck gäller fram till den 31 mars.

Logo
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0